ויקרא


פרשת ויקרא מֶלח וקירבה – דבר תורה לפרשת ‘ויקרא’

פרשת ויקרא פותחת את חומש ויקרא שנקרא בתרגום גם ‘ספר הלוויים’, המפרט את כללי מלאכת הקודש של הלוויים והכוהנים באוהל מועד. בפירוט עבודת הקורבנות בפרשה זו בולטת נוכחותו של המלח, כמרכיב הכרחי לכל סוג של קורבן. מאפייניו של המלח מלמדים אותנו על הקשר בין קרבן וקרבה ליסוד הפשוט והשכיח בחיינו, שעל איכותו וחשיבותו אנו לומדים רק בהיעדרו, כפי שמתאר סיפור המלך ושלושת בנותיו.

 צו מה הסיפור שלך?’ – דברים לפרשת ‘צַו’ ולשבת הגדול

פרשת צו מתארת את המעמד שבו עוטים על הכוהנים את בגדי השרד, בגדי הכהונה. פריט מסתורי במערכת בגדי הכהן הגדול הם הָאוּרִים וְהַתֻּמִּים אותם שמים על החושן, התלוי בחזהו של הכהן הגדול. הפרשנים ייחסו לאוּרִים וְהַתֻּמִּים יכולת להשיב לשאלות שהופנו אל הכהן הגדול, בעיקר על ידי מניגים ושלוחי הציבור. הפירוש היווני מתבסס על צלילי המילים ומפרש את הָאוּרִים וְהַתֻּמִּים כשילוב של אור ואמת. ליל הסדר מזמן להורים וילדים הזדמנות לשאול שאלות ולהשיב על שאלות בגילוי לב, כנות ופשטות, באופן שמהדהד את השאיפה ל’אור ואמת’ בתשובתו של הכהן הגדול לפונים אליו בשאלה.