קבלת שבת


כיסוי חלה עבודת יד, מוזיאון א"י

כיסוי חלה עבודת יד, מוזיאון א”י

אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה:

מתנה טובה יש לי בבית גְּנָזַי – ושבת שְׁמָהּ, ואני מבקש לִיתְנָהּ לישראל – לךְ והודיעם. (מסכת שבת דף י)

השבת היא מתנה, והזמן של בין השמשות לקראת כניסת השבת הוא זמן מיוחד וקסום, זמן שבו על-פי המסורת נבראו עשרה מעשי פלא, שהתגלו כל אחד בעתו ובתורו.

קבלת שבת בקהילת בבת עין היא הזמנה לזמן איכות – זמן להשתהות ולשהות, זמן לעצור את מרוץ השבוע ו’לקחת את הזמן’ להרהור, לתפילה, לברכה ולהודיה.

מידי ליל שבת נפגשת הקהילה (בשעה 17:30 בשעון חורף ובשעה 18:00 בשעון קיץ) לקבל יחד את השבת בשירה ובניגון ודברים לפרשת השבוע, תוך חיבור ללוח השנה העברי ולענייני דיומא.

מידי חודש נערכת קבלת שבת מוסיקלית – ידידותית למשפחות.

קבלות שבת פתוחות לכל – ישיבה משותפת לגברים ונשים.