מתן שם לבן / לבת


באופן מסורתי נהוג היה בקהילות ישראל, לאחר לידת ילד, להגיע לבית הכנסת ולהכריז בפומבי על שמו של הילוד, ובכך להעניק ללידה ממד קהילתי וטקסי. בעבר היה האב עולה לתורה וזוכה לברכה ליילוד וליולדת. אנו בקהילת בבת עין מזמינים בני זוג לאחר לידת בן או בת לעלות אצלנו לתורה ביחד לרגל לידת הילד, להכריז על שמו ולזכות בברכה משותפת להורים ולילד. הטקס שאנו מציעים הוא שוויוני, ללא סייגים ומחיצות, ומתייחס לאם היולדת באופן הראוי לתפקידה המרכזי בהבאת הילד לעולם.