שמחת הבת


שמחת הבתנשמח להזמין אתכם לציין לידה של בת בטקס שמחת הבת בקהילה, אם במסגרת קבלת שבת קהילתית בליל שבת או בעלייה לתורה בשחרית שבת.

יחד אתכם ניצור את הטקס באופן שישקף את העולם האישי שלכם, בשילוב של מרכיבים מסורתיים וחדשים.

שמחת הבת היא הזדמנות לחגוג את כניסתה של בת למשפחה ולקהילה בברכה ובהודיה, בהכרזה על שם התינוקת ובברכת הכוהנים המסורתית.