ארכיון יומי : 4 בנובמבר 2014


“משלך יתנו לך” –  מה הציל את נח מן המבול?

 הסיפורים הראשונים בתורה: הנחש מקנא באישה ומציע לה את פרי הגן האסור. קין איש האדמה מקנא בהבל אחיו שמנחתו נענית, וקם להורגו. ובפרשת נח: ‘ותמלא הארץ חמס’. רבי יוסף חיים (בכינויו ‘הבן איש חי’) פונה לכיוון מפתיע בכל מה שנוגע לתיאור של הצדיקות של נוח והצדיקות בכלל:   “ועוד ראוי […]

כתב יד של המקרא, 1372