ארכיון יומי : 4 בפברואר 2015


“המהלֵך בַּדרךְ” – על אילנות וּדְרכים

“המהלֵך בַּדרךְ” – על אילנות וּדְרכים דברים לטו’ בשבט בשנת השמיטה   כי האדם – עץ השדה[1]. בגעגועיו, בצמאונו, בפגיעותו, במבטו למרומים[2] . בהיותו עץ השדה מוזמן אדם בשנת השמיטה לראות את עצמו כאילו הוא – כאילו הוא השדה הנשמט, כאילו הוא העץ המשיר עליו ומשיל פירותיו, כאילו הוא האדמה […]